Historie knihovny
Doslovný přepis Kroniky obce Bělá, okres Moravská Třebová do roku 2010.

V březnu 2011 do knihovny nastoupila knihovnice Ladislava Porketová. Vše o knihovně lze od té doby najít na webových stránkách knihovny, z kterých události do kroniky zaznamenává i kronikářka Alena Bubeníková. Proto není třeba vést duplicitnost těchto záznamů. Zájemcům o historii doporučuji přečíst jednotlivé roky.

  ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015
  ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020
  ROK 2021 ROK 2022 ROK 2023