Historie knihovny
Doslovný přepis Kroniky obce Bělá, okres Moravská Třebová do roku 2010.

V březnu 2011 do knihovny nastoupila knihovnice Ladislava Porketová. Vše o knihovně lze od té doby najít na webových stránkách knihovny, z kterých události do kroniky zaznamenává i kronikářka Alena Bubeníková. Proto není třeba vést duplicitnost těchto záznamů. Zájemcům o historii doporučuji přečíst jednotlivé roky.

  ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015
  ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020
  ROK 2021 ROK 2022