Rok 2013

Leden
V knihovně se nachází 4018 knih, z toho 351 naučných. Za uplynulý rok bylo z rozpočtu obce nakoupeno 52 knih, dalších 200 knih bylo darováno našimi občany, chalupáři a přáteli. Vyřazeno bylo 242 opotřebovaných a starých knih. V průběhu roku si naši čtenáři vypůjčili 1952 knih. Knihovnu navštěvuje 57 čtenářů, z nichž je 11 dětí.
Naší nejpilnější čtenářkou za rok 2012 je paní Karla Lukášková s přečtenými 161 tituly.
Z řad mládeže prvenství patří Elišce Žižkové se 133 tituly.

Ve dnech 11. - 12. 1. a 25. - 26. 1. 2013 se v knihovně uskutečnily volby prezidenta ČR, fotografie naleznete zde.

Únor
V tomto měsíci proběhlo menší školení: "JAK NA ON-LINE KATALOG". Zájem byl především z řad mládeže. Dovezeno také bylo 60 nových knih z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko.

Březen
Každou středu v měsíci březnu se v knihovně konala burza knih. Knihy, které zůstaly, budou v dubnu darovány Občanskému sdružení Diakonie Broumov.

Ve středu 27. 3. se v knihovně uskutečnilo tradiční pletení pomlázek, které pořádala kulturní komise. Kromě pletení velikonočních pomlázek si tu také bylo možné vyzkoušet různé zdobení vajíček. Na fotografie se můžete podívat zde.

Duben
Do knihovny bylo zakoupeno 23 nových knih, dalších 212 knih bylo darováno příznivci naší knihovny. Pro děti jsou tu nově příběhy Tarzana, pro dospělé knihy Artura Haileyho, Alexandra Dumase, Alexandry Ripley, Daniely Stell a dalších známých autorů.

Květen
Na pozvání Místní skupiny ČČK Bělá u Jevíčka naši knihovnu v sobotu 25. 5. 2013 navštívila paní Ludmila Dvořáková, zdravotnická instruktorka ČČK, školitelka laické první pomoci pro veřejnost a velitelka Humanitární jednotky ČČK Svitavy. Její školení o poskytnutí první pomoci bylo velice zajímavé a poučné. Nejprve nás seznámila s technickou částí první pomoci, a poté následovala část zdravotnická, kde se přítomní seznámili s postupy při ošetření různých druhů úrazů. Závěrem jsme si vyzkoušeli jak manipulovat s člověkem v bezvědomí, resuscitovat ho a provést základní ošetření před příjezdem záchranářů. Fotografie zde.
Tato přednáška byla velkým přínosem pro přítomné, jen je škoda, že se jí nezúčastnilo více občanů.

Červen
Se zajímavou nabídkou nás oslovila akční skupina MAS MTJ. Ve spolupráci s MAS Hlinecka a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska vytvořily projekt s názvem „Nezapomeňte (se) vrátit“. Smyslem projektu je vdechnout knihovnám duši, naplnit ji dětmi i občany různého věku, kteří se tu budou setkávat při různých aktivitách a nebudou jen zarytými čtenáři, kteří si přijdou pouze vypůjčit a vrátit knihu. Obsahem bude vytvořit manuál pro venkovského knihovníka, proškolit ho společně s další osobou z obce, dovybavit čtenářské koutky knihoven židlemi, hracími stoly, pojízdným stolkem pro odkládání her, kobercem na hraní, sedacími polštáři a samozřejmě hrami a dalšími pomůckami ve výši 12 000 Kč. Pro větší děti se plánuje tisk komiksové knihy s názvem „Hádej knihu“ a pro menší děti omalovánky „Hádej pověst“ s pověstmi z našeho okolí. Knihovna dostane 300 ks od každého titulu. Spoluúčast obce na projektu je 10 % (předpoklad asi 8700 Kč při účasti 18 knihoven ze všech tří MAS). Zastupitelstvo obce tuto nabídku projednalo a schválilo. Z 12 knihoven Jevíčska se zapojí do tohoto projektu 7 knihoven.

Červenec
Statistika za 1. polovinu letošního roku:
V tomto období si prodloužilo registraci 33 čtenářů, z nich 24 zaplatilo registrační poplatek v celkové výši 710 Kč. Knihovnu navštívilo 376 čtenářů, z nich 7 využilo přístup na Internet. Bylo vypůjčeno celkem 801 knih. Dospělým bylo zapůjčeno 652 knih (523 beletrie a 118 naučné literatury). Děti si zapůjčily 129 knih (112 beletrie a 17 naučné literatury). Dalších 24 knih bylo zapůjčeno v rámci meziknihovní výpůjčkové služby ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a z Městské knihovny Jevíčko.
V knihovně se v současné době nachází 3873 titulů, 3347 knih je v našem fondu a 526 knih je zapůjčeno z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko. Přírůstek knih za 1. polovinu letošního roku činí 278 knih (207 beletrie, 64 mládež beletrie a 7 naučných), nakoupeno bylo 38 knih v hodnotě 2826 Kč a darováno bylo 240 knih.

Srpen
Pro tento rok předplatil OÚ pro své občany časopis HISTORICKÝ KALEIDOSKOP, který se zabývá historií Čech, zemí, která je malá, ale má hluboké kořeny, zemí z níž vyšli velikáni jako římský císař Karel IV., učitel národa Jan Amos Komenský, hudební skladatel Bedřich Smetana a vědec prof. Otto Wichterle. Vypůjčit si jej můžete v knihovně.

Září
2. září do školních lavic poprvé zasedlo 6 nových prvňáčků: Jan a Jakub Andrlíkovi, Tereza a Klára Nečasovy, Mikuláš Maria Kouřil a Pavlína Kouřilová. OÚ jim v upomínku na 1. školní den daroval Bajky od La Fontaina. V knize byla vložena průkazka čtenáře naší knihovny s registrací na 1 rok zdarma. Školáčkům přejeme mnoho úspěchů ve škole a těšíme se, že již brzy zavítají do naší knihovny.

V tomto měsíci bylo nakoupeno 22 nových knih. Obecní knihovna Jaroměřice nám darovala Paměti lékařovy I. ‑ XII. díl od Alexandra Dumase. Do Městské knihovny Jevíčko byly vráceny knihy zapůjčené v r. 2008 - 2010 a bylo vypůjčeno 60 nových knih.

14. září si knihovnu prohlédli „Běláci“, kteří přijeli z obce Bělá na Havlíčkobrodsku.

19. - 20. září jsem se zúčastnila IX. Celostátního setkání knihovníků na téma: Co venkovské knihovny umějí a mohou v obci Vavřinec - Veselice, jejíž knihovna byla oceněna jako KNIHOVNA ROKU 2011. Fotografie zde.

Říjen
Od 30. 9. do 6. 10. probíhal 17. ročník celostátní akce Týden knihoven. Čtenář, který se v tomto týdnu přišel zaregistrovat do naší knihovny, získal registraci na rok zdarma.

Knihovnice doporučuje pořad: Když vypráví nápověda
Spisovatelka a nápověda pražského Činoherního klubu Irena Fuchsová v něm čte vlastní povídky ze života a o životě. Poslechnout si je můžete od 22. 10. 2013 na ČRo Pardubice (na Svitavsku na frekvenci 102,4 FM) každou středu v 17:10 a reprízu v sobotu v 18:10.

V knihovně 25. a 26. října proběhly předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební účast v naší obci byla 68,01 %. Nejvíc hlasů u nás získala ČSSD (71 hlasů), na druhém místě skončila KSČM (52 hlasů) a třetí bylo hnutí ANO 2011 (29 hlasů). Podrobnější výsledky naleznete na webových stránkách obce.

Listopad
Ve středu 27. listopadu bylo v knihovně pro předškoláky a mladší žáky připraveno „hravé odpoledne“. Děti soutěžily v různých hrách jako jsou spojovačky, bludiště, hledání rozdílů a puzzle. Tvořily tématické koláže se zvířátky. Seznámily se se znakem naší obce a společně se znaky okolních obcí je vykreslily. Všechny děti pro svou šikovnost byly odměněny drobnými dárky. Fotografie zde.

Prosinec
V letošním roce obec zakoupila 65 nových knih, do fondu bylo přijato i 334 darovaných knih od občanů a z knihovny Jaroměřice. Tímto našim dárcům velice děkujeme. Fond se tak navýšil o 395 knih, v literatuře dětské o 85 knih, v naučné o 25 a v beletrii o 285 knih. V průběhu roku bylo vypůjčeno dalších 120 knih z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko, kterých nyní máme zapůjčeno 530.