Statistické údaje

Knihovní systém Tritius - knihovní fond bez knih zapůjčených z regionálního fondu Městské knihovny Jevíčko

ROK Knihovní fond Počet návštěvníků Počet čtenářů/ z toho do 15 let Počet výpůjček Počet výpůjček na 1 čtenáře Počet výpůjček na 1 obyvatele
celkem přírůstek úbytek
2019 4 770 275 25 1109 61/18 1 083 17,75 3,08
2020 4 759 123 134 624 59/18 1 591 26,97 4,51
2021 4 959 171 6 497 56/14 1 313 23,45 3,72
2022 4 987 228 116 559 52/9 1 058 20,35 2,98
2023 5 226 170 80 593 48/10 1 075 22,36 2,96


Knihovní systém Clavius - knihovní fond vč. knih zapůjčených z regionálního fondu Městské knihovny Jevíčko

ROK Knihovní fond Přírůstek knih Počet návštěvníků Počet čtenářů/ z toho do 15 let Počet výpůjček Počet výpůjček na 1 čtenáře Počet výpůjček na 1 obyvatele
celkem koupě dar
2018 5 012 140 70 70 928 65/20 1 543 23,74 4,31
2017 4 865 231 94 137 1 770 50/13 1 735 34,70 4,68
2016 4 651 169 61 108 1 214 60/17 1 709 28,48 4,81
2015 4 485 220 106 114 1 370 50/13 1 748 34,96 4,89
2014 4 474 159 61 98 988 50/12 1 393 27,86 3,95
2013 4 218 395 61 334 830 53/17 1 522 28,72 4,35
2012 4 018 246 54 192 794 57/11 1 952 34,25 5,66
2011 3 564 214 47 157 590 52/10 1 280 24,62 3,67