Statistické údaje
ROK Knihovní fond Přírůstek knih VS
z Městské knihovny Jevíčko
Počet návštěv. Počet čtenářů/ z toho do 15 let Počet výpůjček Počet výp. na 1 čtenáře Počet výp. na 1 obyv.
celk. koupě dar
2018 5 012 140 70 70 100 928 65/20 1 543 23,74 4,31
2017 4 865 231 94 137 190 1 770 50/13 1 735 34,70 4,68
2016 4 651 169 61 108 80 1 214 60/17 1 709 28,48 4,81
2015 4 485 220 106 114 160 1 370 50/13 1 748 34,96 4,89
2014 4 474 159 61 98 165 988 50/12 1 393 27,86 3,95
2013 4 218 395 61 334 120 830 53/17 1 522 28,72 4,35
2012 4 018 246 54 192 120 794 57/11 1 952 34,25 5,66
2011 3 564 214 47 157 240 590 52/10 1 280 24,62 3,67