Rok 2014

Leden
V knihovně se nachází 4490 knih, z toho 526 naučných. Knihovnu navštěvuje 53 čtenářů, z nichž je 17 dětí. V průběhu roku si naši čtenáři vypůjčili 1522 knih.

Nejpilnější čtenářkou za rok 2013 je opět paní Karla Lukášková se 141 přečtenými knihami. Druhé místo patří paní Anně Paichlové se 75 knihami. Z řad mládeže si prvenství udržela Eliška Žižková s 31 přečtenými tituly. Na druhém místě skončila žákyně 2. třídy Danuška Jurčagová, která přečetla 27 knih z naší knihovny.

V knihovně je k zapůjčení další číslo časopisu Historický kaleidoskop.

Únor
Zájemci z řad čtenářů se mohli každou středu v měsíci únoru zúčastnit menšího školení: "JAK NA ON-LINE KATALOG". Do knihovny bylo také dovezeno 60 nových knih z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko.

Březen - měsíc čtenářů
Velký dík za doplnění našeho knihovního fondu patří Lence Dvořákové z Moravské Třebové, která v uplynulých dvou letech darovala 250 knih do naší knihovny.

Do knihovny bylo v měsíci březnu zakoupeno 15 nových knih. Každou středu se v knihovně konala burza vyřazených i darovaných knih, které již byly zastoupeny v knihovním fondu. Zbylé knihy budou darovány Diakonii Broumov.

V rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit proběhlo úvodní školení knihovníků a jejich dobrovolných pomocníků z 20 knihoven Poličska, Hlinecka, Moravskotřebovka a Jevíčska. Z naší obce se školí knihovnice Ladislava Porketová a dobrovolnice paní Jana Knötigová a paní Mgr. Lenka Pazdírková.

  

Duben
Ve středu 16. 4. 2014 se v knihovně uskutečnilo tradiční pletení pomlázek, které pořádali kulturní komise a Místní lidová knihovna Bělá u Jevíčka. Děti si upletky pomlázku, ozdobily velikonoční kraslici a z vlny vytvořily kuřátko a zajíčka. Akce měla letos velkou návštěvnost a byla velmi vydařená. Na fotografie se můžete podívat zde.

V sobotu 19. 4. 2014 proběhlo 2. školení k projektu knihoven "Nezapomeňte (se) vrátit". V rámci projektu je možné vybavit knihovnu hrami pro děti. Hry přijel předvést mistr republiky v deskové hře Osadníci Petr Frajvald z Moravské Třebové. Knihovna dostala 10 brožur - Manuál vesnického knihovníka.

      

Květen
V knihovně lze zapůjčit již 4. číslo časopisu Historický kaleidoskop.

Ve dnech 23. a 24. května proběhly v knihovně volby do Evropského parlamentu. Volební účast v naší obci byla 22,67 %. Nejvíc hlasů získala ČSSD (22 hlasů), na druhém místě skončila KSČM (13 hlasů) a třetí bylo hnutí ANO 2011 (12 hlasů). Podrobnější výsledky naleznete na webových stránkách obce.

Červen
V měsících květen a červen byla vyhlášena výtvarná akce "Malujeme obrázek". Děti mohly přijít každou středu do knihovny nakreslit obrázek nebo jej donést již hotový z domu. Obrázky se naskenovaly a vystavily. Dále pak budou použity pro tvorbu plakátů na akce knihovny. Několik ukázek zde:

                        

14. června 2014 proběhlo v Synagoze v Jevíčku další školení k projektu knihoven "Nezapomeňte (se) vrátit", na kterém knihovnice obdržela první část materiálu do knihovny: balící papír, papíry bílé i barevné, výkresy, fixy, tužky, propisovačky a nůžky.

  

Červenec
Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka pořádala po celý měsíc červenec výstavu: Patchwork jaroměřických patchworkářek, výrobků pletených z papíru a ubrouskové techniky (decoupage). Výstava se setkala s velikým ohlasem, zejména ženy obdivovaly nádherné výrobky a litovaly, že nejsou prodejné. Navštivily ji i paličkáčky z Letní školy paličkování v Jaroměřicích. Poděkování za zapůjčení patchworku patří: Jindřišce Šobáňové, Svatavě Pudíkové, Ing. Nadě Lorencové, Aleně Pískové, Mgr. Aleně Popelkové, Evě Zezulové, Růženě Kučerové, Jaroslavě a Ing. Zdeně Hlouškovým. Poděkování patří též Janě Knötigové za zpestření výstavy výrobky pletenými z papíru a decoupage. Fotografie z této výstavy naleznete zde.

Na prázdniny byla vyhlášena také další výtvarná akce na téma „Prázdninové dobrodružství“. Děti mohly nakreslit vše, co o prázdninách zažily, uviděly nebo zajímavého navštívily. Obrázek mohl být doplněn fotografií, pohlednicí či vstupenkou. Nejšikovnější děti byly odměněny.

Srpen
V průběhu tohoto měsíce byla naše knihovna v rámci projektu spolupráce knihoven „Nezapomeňte (se) vrátit“ vybavena dětským hracím kobercem se sedacími polštářky, dvěma odkládacími stolečky, velkým pojízdným knihovnickým stolem, osmi stohovatelnými židlemi, korkovou nástěnkou a magnetickou tabulí. Také jsme získaly stolní hry pro všechny, kteří si rádi hrají a spotřební materiál: pastelky, voskovky, fixy, ozdobné děrovačky a nůžky, bloky, různé druhy barevných papírů vhodných na kreativní tvoření před Vánocemi (ozdoby na stromeček, přáníčka, jmenovky na dárky).

    
    

Na naší nové nástěnce jsou vystaveny výkresy bělovských dětí z jejich prázdninových výletů. Bude sloužit i jako vývěska zajímavých akcí jak u nás, tak i v knihovnách okolních obcí.

Poslední středu v rámci projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“, proběhla akce „Rozloučení se s prázdninami“. Za MAS MTJ se jí zúčastnila paní Mirka Šejnohová. Děti i dospělí se na ní seznámili se 30 různými hrami, které naše knihovna v rámci projektu získala. Poté již začalo hravé odpoledne, které zaujalo nejen děti, ale i dospělé. Děti hrály postřehové hry Cvak!, Speed Cups, Barvínek, budovaly hrad Carcassonne, soutěžily se vzteklými ptáky Angry Birds (obdoba českého Člověče, nezlob se) a v logické Noemově arše zachraňovaly zvířata. Dospělí si vyzkoušeli abstraktní hru Qwirkle, postřehovou hru Dobble a karetní Strašidláky. Samozřejmě, že se na všechny hry nedostalo, vždyť jen Soubor království her obsahuje 365 her. Avšak hry v naší knihovně zůstávají, zima bude dlouhá, a tak si každou středu odpoledne může skupinka zájemců nebo i jednotlivci přijít zahrát. Čekají tu Activity originál 2, Česko v otázkách a odpovědích, Svět v kostce, Tučňáci na ledu, IQ Link a další.

    

Září
V rámci projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“ proběhlo další školení knihovnic a dobrovolnic. Ve Stripgenerátoru jsme se učili tvořit komiksy, ze kterých bude zhotovena kniha Hádej knihu. Dostali jsme poslední hry z naší objednávky – Viva Topo! a Krtečkův soubor her. Malé děti s maminkami si chodí každou středu odpoledne zahrát. Proběhlo i setkání knihovnic našeho regionu.

  

Koncem měsíce se knihovna začala přestěhovávat do prostor kuchyňky a do vedlejší místnosti po prodejně. V podlaze knihovny se vyskytuje dřevomorka, podlaha se i po předcházejících dvou opravách stále propadá, a proto se musí udělat nová. Po tuto dobu knihovna nebude omezena v provozu a po zhotovení nové podlahy se vrátí zpět.

Říjen
Od 6. 10. do 12. 10. 2014 probíhal 18. ročník celostátní akce Týden knihoven. Čtenář, který se v tomto týdnu přišel zaregistrovat do naší knihovny, získal registraci na rok zdarma. Ostatním čtenářům byly prominuty sankční poplatky za upomínky.

Z důvodů havarijního stavu podlahy se knihovna dočasně přemístila do jiných prostor obecního úřadu. Najdete ji v přízemí vpravo ve dvou menších místnostech.

  

Listopad
Koncem listopadu proběhlo poslední letošní školení v rámci projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“, který realizují tři MAS. Připravujeme se na poslední akci letošního roku v rámci projektu, a to na Mikulášskou besídku, při níž budeme spolupracovat i s kulturní komisí OÚ.

V původní knihovně zaměstnanci OÚ Lucie Bubeníková a Roman Prokš vytrhali podlahu, vykopali a vyvozili hlínu. Zastupitelstvem byla vybrána firma p. Suchého, která bude pokračovat.

Prosinec
V pátek 5. prosince se uskutečnila Mikulášská besídka. Zúčastnilo se jí 80 osob, z toho 25 dětí. Nejprve děti dostaly Glejt malého šikuly. Podle něj musely vytvořit vánoční přáníčko a ozdoby na stromeček. Větší děvčata přáníčko vyšívala vlnou, malé děti vymalovávaly předtištěné obrázky s veršíky. Poté si mohly vybrat, které dvě ozdoby z pěti možných vytvoří. Po splnění každého úkolu obdržely razítko do svého glejtu. Až měly všechny tři razítka, dostaly Dopis pro Ježíška, který mohly dát za okno nebo jej poslat do Ježíškovy dílny v Božím daru. Poté jsme společně nazdobili stromeček a čekali, až přijde Mikuláš s andělem, čertem a s učňovským čertíkem. Mikuláš si donesl Knihu hříchů, kde měl zaznamenáno, jak které dítko zlobilo, ale i to, zač je pochválit. Anděl dětem rozdával nadílku a čert hrozil neposlušným. Rodiče a prarodiče dítka utěšovali, prostě besídka tak jak má být. :) Fotografie naleznete zde.

Pokračují i práce v knihovně, byl navožen štěrk a na něj zhotovena první vrstva betonu.