ROK 2015

Leden
Od 1. ledna 2015 je změněna půjčovní doba v knihovně. Knihy si lze přijít vypůjčit ve středu od 14:30 – 16:30 (doba je zkrácena o 1 hodinu). Nově otevřeno je v pátek večer vždy od 18:00 - 19:00. Tuto novou dobu mohou využívat i studenti, chalupáři a děti ke hrám s novými deskovými hrami.

V knihovně se nachází 4474 knih, z toho 551 naučných. Knihovnu navštěvuje 50 čtenářů, z nichž je 12 dětí. V průběhu roku si naši čtenáři vypůjčili 1393 knih.

Nejpilnější čtenářkou za rok 2014 je stejně jako v předchozích dvou letech paní Karla Lukášková se 139 přečtenými knihami. Druhé místo patří paní Martině Toulové s 57 knihami. Z řad mládeže prvenství patří Elišce Nárožné s 22 přečtenými tituly. Na druhém místě skončila Danuška Jurčagová, která přečetla 14 knih z naší knihovny.

Únor
V průběhu měsíce bylo z knihovního fondu vyřazeno 220 knih vydaných do r. 1950, které již byly opotřebeny nebo se nacházely ve fondu vícekrát. Tyto knihy budou nabídnuty (3 Kč/kniha) na burze knih, která proběhne v březnu v půjčovní době knihovny.

V knihovně je k zapůjčení první letošní číslo časopisu Historický kaleidoskop, tentokrát na téma Kde si váží svých hrdinů?

Březen - měsíc čtenářů
Během března bylo možné využít registraci čtenářů zdarma. Pro čtenáře bylo zakoupeno 20 nových knih. Proběhla burza knih, která se však setkala s nezájmem ze strany občanů. Knihy budou předány Občanskému sdružení Diakonie Broumov.

V pondělí 9. 3. 2015 proběhla přednáška BESIPu, které se zúčastnilo 30 našich občanů. Ing. Otakar Švec, koordinátor pro Pardubický kraj, promítal zajímavá videa o bezpečnosti seniorů i dětí v dopravě. Nakonec přítomným rozdal bezpečnostní prvky na oděv a informační brožurky.

        

V původních prostorách knihovny byla provedena elektroinstalace zásuvek a položena tepelná izolace z polystyrenových desek.

Duben
Ve středu 1. 4. 2015 se v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka uskutečnilo v rámci projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“ TRADIČNÍ PLETENÍ POMLÁZEK, které pořádala kulturní komise a MLK v Bělé u Jevíčka. Jak děti pletly pomlázky s panem Knötigem a co společně s maminkami vytvořily, uvidíte na následujících fotografiích.

Dovezeno bylo také 40 nových knih z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko.

V sobotu 11. 4. 2015 v Multifunkčním centru v Hlinsku proběhlo poslední z cyklu školení knihovníků a dobrovolníků, které bylo součástí projektu spolupráce MAS „Nezapomeňte (se) vrátit“. Zástupci knihoven zapojených do projektu představili změny, které se během minulého roku podařily. Knihovníkům i dobrovolníkům byl předán certifikát o úspěšném absolvování. Dále každá knihovna obdržela 200 ks omalovánek „Hádej pověst“, 150 ks komiksů „Hádej knihu“ a tematický kufřík pro nejmenší čtenáře, který bude mít možnost po dobu tří měsíců zapůjčovat. Poté si ho knihovny vzájemně vymění. Nyní se v naší knihovně nachází tematický kufřík „ČAS 2“ v celkové hodnotě 1 402 Kč. Najdete v něm například knihy Muž z hodin, Stručné dějiny světa pro mladého čtenáře, karetní hru Timeline: Pestrá historie, sadu bio-hodin, přesýpací hodiny, stopky atd.

     

Zároveň byla odstartována putovní výstava komiksů „Hádej knihu“ po zapojených knihovnách. V naší knihovně ji uvidíme v lednu 2016. Za naši obec se setkání zúčastnil pan místostarosta Josef Červinka, zastupitelka Anna Smreková a knihovnice. Bohužel se nemohla zúčastnit žádná z našich dobrovolnic.

  

Do finále se blíží i oprava původních prostor knihovny. Byl položen svrchní beton. Zdi byly oškrabány, vyspraveny a následně bylo vybíleno. Zakoupená dlažba Stockholm okr PEI4 se bude pokládat začátkem května.

  

Květen
V knihovně je k zapůjčení letošní druhé číslo časopisu Historický kaleidoskop - „Voláme všechny Čechy!“.

V původních prostorách knihovny byla položena nová dlažba, čímž byla završena rekonstrukce knihovny. Koncem měsíce knihovnice za pomoci zaměstnanců OÚ přestěhovala vybavení knihovny zpět do původních prostor.

  

Ministerstvo kultury nám v rámci programu VISK 3 schválilo dotaci ve výši 15 000 Kč na nákup dataprojektoru. Podmínku, mít vlastní webové stránky, jsme splnily. Dotace může pokrýt max. 70 % celkových nákladů. Vybrali jsme dataprojektor Epson EH-TW6100. Jen pro zajímavost: v roce 2015 bylo hodnoceno 413 žádostí, 4 podané žádosti nebyly hodnoceny kvůli nesplnění podmínek. Celkový požadavek hodnocených žádostí činil 23 312 000 Kč. Komise doporučila k podpoře 388 projektů v celkové výši 16 235 000 Kč.

Červen
V červnu proběhla v knihovně v rámci projektu „Nezapomeňte (se) vrátit" VÝSTAVA PORCELÁNOVÝCH PANENEK, kterou shlédlo přes 70 návštěvníků. Vzhledem k velkému zájmu je tato výstava prodloužena do konce letních prázdnin. Poděkování za zapůjčení patří především paní Mgr. Ludmile Markové, která nám půjčila převážnou část, ale také slečně Haně Zajíčkové, paní Sylvě Továrkové a paní Kristýně Liškové. Všech 34 panenek si můžete prohlédnout na následujících fotografiích.

Poslední červnový den bylo pro děti připraveno VEČERNÍČKOVO ODPOLEDNE formou soutěží na téma Večerníček, protože ten letos oslavil 50. narozeniny. Zúčastnilo se jej 20 dětí, které byly rozděleny do družstev dle věku. Vyplňovaly kvízy, tajenky, spojovačky, skládaly Večerníčkovu čepici a hrály stolní hry. Všechny děti byly moc šikovné. Na závěr se fotily v maketě Večerníčka, kterou nám zapůjčila paní Stejskalová z Jaroměřic.

A pak už nadšeně, společně s občany z Bělé v čele s panem starostou, vítaly propagační jízdu hasičů na historických autech na počest V. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se uskutečnil první červencový víkend v Pardubicích. Letos vyrazilo vozidlo značky Praga z roku 1934 z místa minulého sjezdu – z Ostravy. Cestou se k němu připojily další vozy místních hasičů. Například slatiňanští hasiči si opravili Pragovku z roku 1945. Doprovázejí je i hasiči z blízkých Jaroměřic, jejichž auto naše děti zaujalo, jak můžete vidět na fotografiích.

Červenec - srpen
V době letních prázdnin pokračovala Výstava porcelánových panenek. Celkem výstavu shlédlo přes 100 návštěvníků.

Akce ve středu 12. srpna 2015 VEČERNÍČEK V KNIHOVNĚ byla určena pro nejmenší děti, kterým byly promítnuty naše nejznámější večerníčkové pohádky. Poté si děti některé postavičky vykreslily, naložily je do vláčku a ten zaparkuje na zdi nad dětskou knihovnou. Fotografie z této akce naleznete zde.

Přes prázdniny byla také vyhlášena výtvarná akci na téma PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Odevzdávat obrázky mohly děti v knihovně v průběhu celých prázdnin. Bohužel čas namalovat obrázek si zatím našly pouze Adélka a Danka Jurčagovy. Jako odměnu tak dostaly omalovánky Hádej pověsti. Na ostatní děti omalovánky čekají.

  

Září
Pan starosta s panem místostarostou přivítali letošní prvňačky Lucii Hladilovou, Adélu Jurčagovou a Marii Janáčkovou v knihovně. Předali jim upomínkové předměty a popřáli jim ve škole samé jedničky. Fotografie zde.

Knihovna před zimním obdobím rozšířila svůj knihovní fond. Bylo zakoupeno 30 nových knih. Z Městské knihovny v Jevíčku bylo zapůjčeno 120 nových knih. Dalších 50 knih od spisovatelů Karla Mae, Zana Gree a Vlasty Pitnerové nám darovala Lenka Dvořáková. Děkujeme.

K zapůjčení jsou také další dvě čísla časopisu Historický kaleidoskop 3/2015 a 4/2015.

     

Říjen
Obecní knihovna Jaroměřice nám darovala ze své burzy 33 knih, za což jí velmi děkujeme. Darované knihy naše čtenáře jistě zaujmou.

Listopad
V knihovně je k zapůjčení další tématický kufřík, tentokrát zaměřený na téma „MOŘE 1“ v celkové hodnotě 1 944 Kč. Uvnitř kufříku naleznete kromě knih i různé didaktické pomůcky, společenskou hru Pirátské kostky, 3D puzzle, hračky a další předměty týkající se daného tématu. Děti díky kufříku získají nové poznatky, rozvíjí si fantazii a tvořivost. Tématické kufříky, které po knihovnách putují, jsou také jedním z výstupů projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“.

  

Do knihovny bylo zakoupeno posledních letošních 30 knih z rozpočtu obce. Přijďte si některou z nich zapůjčit a zpříjemnit si dlouhé zimní večery.

Prosinec
Jako každý rok, tak i letos se konala Mikulášská besídka. Besídky se zúčastnilo celkem 78 lidí, z toho 32 dětí. Nejprve všechny přivítala předsedkyně kulturní komise Markéta Vašková. Knihovnice pustila prezentaci, v níž děti viděly, co musí vytvořit, než přijde Mikuláš. Poté děti začaly vyrábět svého sněhuláčka za pomoci knihovnice a tet Jany a Lenky. Po jeho zhotovení jej ukázaly tetě Léně, ta je odměnila „Nebeským amuletem“, který je ochraňoval před pekelníkem. Nazdobily si svou vánoční báňku a menší děti si vykreslily obrázky s vánoční tématikou. Jak jim to šlo, vidíte na následujících fotografiích.

Pak už přišel nadělovat Mikuláš, s andělem a čertem. Samozřejmě i letos si Mikuláš přinesl Knihu hříchů, hodné děti chválil, ty zlobivé káral, některé si čert chtěl odnést. Občas některému malému hrdinovi ukápla i slzička, kterou rodiče rychle osušili. Po jejich odchodu byly dětem promítnuty pohádky. Besídka se vydařila, všichni odcházeli spokojeni.