Rok 2012

Leden
Statistické hlášení pro Městskou knihovnu Jevíčko (pro srovnání je uveden i předchozí rok):
STATISTICKÉ ÚDAJE 2010 2011
počet obyvatel 352 349
počet knih v knihovně 3029 3504
počet čtenářů 26 52
           z toho dětí 4 10
počet výpůjček 588 1280
počet návštěvníků 206 590
počet výpůjček na 1 obyvatele 1,67 3,67
počet počítačů v knihovně 2 2
umístění v rámci regionu 10. místo z 10 8. místo z 11

Nejpilnějším čtenářem roku 2011 je paní Karla Lukášková, která přečetla 104 knih. Z řad mládeže tento "titul" náleží Elišce Žižkové a Aničce Illové, obě přečetly 34 titulů z naší knihovny.

Únor
Při kontrole knihovního fondu bylo zjištěno, že se tu nachází 62 knih vydaných mezi lety 1880 – 1930, 438 knih vydaných mezi lety 1930 – 1960 a 312 knih vydaných v letech 1960 – 1970. Protože jsou to knihy hodně staré a někteří autoři jsou pro dnešního čtenáře nezajímaví, je třeba část z nich vyřadit. Autoři, kteří patří do středoškolského vzdělání (např. Arbes Jakub - 1889) samozřejmě ve fondu MLK zůstanou.

Březen
Bylo vyřazeno 250 knih. Knihy se podle Knihovnického zákona musí nejprve nabídnout okolním knihovnám, školním knihovnám, a poté na burze pro občany. Okolní knihovny a školy neměly o tyto staré knihy zájem, proto se ve dnech 28. 3. a 31. 3. vždy od 14:00 do 17:00 pořádala burza knih pro naše občany. Bylo osloveno i pár antikvariátů, ale žádný neprojevil zájem, i když tu byla nabízena 1. vydání Aloise Jiráska. Prodalo se 44 knih za symbolickou 1 Kč. Zbylé knihy budou darovány Charitě Broumov, která si pro sbírku přijede v dubnu.

Pan starosta oslovil okolní truhláře, zda mají zájem o zhotovení nového nábytku do MLK. Jedná se o 3 sestavy regálů, pracovní stůl knihovnice, studijní stoly pro děti a dospělé a také o dodání židlí. Cenové nabídky musí odevzdat do konce března.

Květen
Byly dovezeny nové knihy z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko, současně byla část knih z předchozího výměnného souboru vrácena.

Červen
V Městské knihovně Jevíčko proběhlo setkání „regionálních“ knihovníků. Metodička Pavla Konečná předala všem knihovníkům statistické hodnocení. Vzhledem k tomu, že se počet přečtených knih přepočítává na počet obyvatel, je umístnění naší knihovny takové, jaké je.

Červenec
Byl zprovozněn on-line katalog, který umožňuje vyhledávát a rezervovat knižní tituly z místní knihovny pomocí internetového přístupu. Přes volbu Vaše čtenářské konto (v dalších možnostech na úvodní stránce on-line katalogu) lze získat přehled o stavu Vašich výpůjček a výpůjční dobu titulů v případě potřeby prodloužit. Věříme, že této nové služby budete využívat a bude sloužit k Vaší plné spokojenosti.

V knihovně je také nově k dispozici bezdrátové připojení k Internetu (Wi-Fi).

Srpen
V první polovině měsíce proběhla v knihovně výměna starého nábytku za nový. Knihovna tak získala, díky velice pečlivě zhotovenému nábytku místního truhláře Luboše Knötiga, příjemný vzhled. Přibylo tu více regálů a knihy se mohly lépe roztřídit. Na čtenáře čekají nové stoly a židle, kde si mohou v pohodlí vybrat tu správnou knihu. Nový je i pracovní stůl knihovnice. Na fotografiích můžete sami vidět zmodernizovanou knihovnu.

Září
Začal nový školní rok. V tom letošním poprvé zasedli do školních lavic: Dana Jurčagová, Jakub Maria Kouřil, Eliška Nárožná a Kateřina Vašková. Obecní úřad jim na památku na 1. školní den daroval knihu: děvčatům La Fontainovy Bajky a chlapci Saint-Exupéryho Malého prince. Ke knize byla přiložena průkazka čtenáře naší knihovny s registrací na 1 rok zdarma. Školáčkům přejeme hodně úspěchů při studiu!

V pátek 14. 9. 2012 jsem se zúčastnila povinného školení na VIII. Celostátním setkání knihovníků na téma: Co venkovské knihovny umějí a mohou v Petrůvkách, které byly oceněny jako Knihovna roku 2010. Společně se mnou se školily i knihovnice z okolních knihoven: Helenka Vykydalová z Jaroměřic, Helenka Neuerová z Biskupic a Marie Gošová z Vrážného. Na naše řádné proškolení dohlížela profesionální knihovnice z Jevíčka Slávka Kavanová. Fotografie zde.

Říjen
Týden knihoven 1. - 7. října 2012
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 16. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto zní ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! Kromě knih o zdraví vás tu čekají nové knihy z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko. Naše knihovna na středu 3. 10. připravila Den otevřených dveří. Od 14:00 do 18:00 hodin můžete knihovnu navštívit, prohlédnout si ji a zájemci o čtenářský průkaz budou zaregistrováni na rok zdarma.

Ve dnech 12. a 13. října se v knihovně uskutečnily volby do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva Pardubického kraje. Do 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, které proběhne 19. a 20. října také v knihovně, postoupili v obvodu Svitavy Mgr. Radko Martínek (ČSSD) a JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM).

Listopad
V sobotu 17. listopadu 2012 proběhla přednáška p. Tomáše Jandy na téma "NĚMECKÁ PRŮCHOZÍ DÁLNICE". Byly na ní promítnuty zajímavé, dobové fotografie jak ze stavby dálnice, tak i ze zázemí, které bylo dělníkům poskytováno. Shlédli jsme část filmu, který se dochoval, z výstavby dálnice v r. 1941 a na závěr p. Janda zodpověděl dotazy návštěvníků. Fotografie zde.

Pan Janda věnoval naší knihovně dvě publikace o Německé průchozí dálnici, které si určitě přijďte půjčit.

   

Pokud vlastníte nějaké fotografie nebo texty, které by se týkaly dálnice, a chtěli byste je poskytnout panu Jandovi, který připravuje další díl publikace, doneste je prosím do knihovny nebo na OÚ paní Továrkové. Fotografie pouze oskenujeme, texty okopírujeme. Originály Vám budou ihned vráceny.

Prosinec
Ve středu 12. prosince 2012 navštívila knihovnu zástupkyně kosmetické společnosti Mary Kay, paní Marcela Varechová, která nám přijela nabídnout vánoční balíčky jejich kosmetiky. Seznámila přítomné se základními zásadami péče o pleť, novými výrobky a trendy v líčení. Na fotografie se můžete podívat zde.