Dění v knihovně...
ROK 2018

Leden
Do knihovního fondu přibylo 20 nových knih, které darovali příznivci naší knihovny.

V knihovně se nachází 4 865 knih, z toho 3 228 beletrie pro dospělé, 991 knih beletrie pro děti a 646 knih naučných. Bylo vyřazeno 19 zastaralých knih. V průběhu roku bylo zapůjčeno z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko 190 knih. Knihovnu navštěvuje 50 čtenářů, z nichž je 13 dětí. V průběhu roku si naši čtenáři vypůjčili 1 735 knih.

Nejpilnější čtenářkou za rok 2017 je paní Jiřina Schillerová ze Smolné se 73 přečtenými knihami. Druhé místo patří paní Karle Lukáškové s 57 knihami. Z řad mládeže se o prvenství dělí Lucie Hladilová a Klára Nečasová, které přečetly 9 knih.

V lednu se také v knihovně uskutečnilo I. i II. kolo volby prezidenta České republiky, fotografie naleznete zde.