Dění v knihovně...
ROK 2019

Červen
Knihovna Bělá u Jevíčka získala darem od příznivců knihovny následujících 100 knižních titulů, které určitě zpříjemní horké letní dny čtenářům naší knihovny. Za darované knihy děkujeme.

               

Květen
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schválilo na svém zasedání dne 15. 5. 2019 nový Knihovní řád platný od 1. 6. 2019 a 2. doplnění a změny Zřizovací listiny Knihovny Bělá u Jevíčka. Nejzásadnější změnou ve Zřizovací listině je změna názvu knihovny, který se mění z Místní lidové knihovny v Bělé u Jevíčka na kratší a modernější název Knihovna Bělá u Jevíčka.

V pátek 24. 5. 2019 byla knihovna pro čtenáře uzavřena, neboť se v jejích prostorách konaly volby do Evropského parlamentu.

Duben
Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka získala dotaci z Ministerstva kultury v rámci programu VISK 3 na projekt „Obnova technického vybavení knihovny“ ve výši 17 000 Kč na zakoupení nové počítačové sestavy vč. čtečky čárových kódů knih. Stávající PC knihovnice byl již značně pomalý a nedostačující. Obnovení technického vybavení zajistí zkvalitnění a zrychlení poskytovaných služeb uživatelům knihovny.

Během dubna byl také knihovní fond rozšířen o následujících 15 titulů.

  

Březen - měsíc čtenářů
Březen jako měsíc čtenářů je vyhlašován od roku 2010. Jde o celostátní událost, která má podpořit čtení a čtenářství. Naše knihovna proto po celý měsíc březen provádí registraci nových čtenářů zdarma. Současně probíhá „knihovnická amnestie“, během které mohou čtenáři bez uložení jakýchkoliv sankcí vrátit vypůjčené knihy, jejichž výpůjční doba již uběhla. Oceněny byly také nejlepší čtenářky za rok 2018 v kategorii dospělých i v kategorii dětí a mládeže.

  

Čtenáři naší knihovny se mohou těšit na nové knihy od Radky Třeštíkové, Nory Robertsové, Hany Marie Körnerové, Hotýlek od Mornštajnové, Nejlepší víkend od Hartla, Ducha znojemských katakomb od Vondrušky, 4. díl Aristokratky od Bočka, humoristické romány Jonase Jonassona atd., pro menší čtenáře byly zakoupeny Kulíškovy neposedné příhody a Deníky mimoňky.

    

Únor
Do knihovního fondu přibylo následujících 20 knih, které daroval příznivec naší knihovny. Děkujeme.

  

Před knihovnou se nyní nachází tzv. knihobudka, v které jsou knihy vyřazené z knihovny i knihy od čtenářů. Tyto knihy si lze půjčit, vzít nebo vyměnit za jiné. Pokud také máte doma knihu, kterou už nechcete, můžete ji do knihobudky přinést.

Leden
V knihovně se nachází 5 012 knih, z toho 3 204 beletrie pro dospělé, 1 140 knih beletrie pro děti a 668 knih naučných. Ve fondu přibylo 140 nových knih. Bylo vyřazeno 14 zastaralých knih. Dále se tu nachází 410 výpůjčkových sešitků, většinou romantických. V průběhu roku bylo zapůjčeno z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko 100 knih. Knihovnu navštěvuje 65 čtenářů, z nichž je 20 dětí. V průběhu roku si naši čtenáři vypůjčili 1 543 knih.

Nejlepší čtenářkou za rok 2018 je paní Jiřina Schillerová ze Smolné se 107 přečtenými knihami. Druhé místo patří paní Anně Smrekové z Bělé u Jevíčka se 78 knihami. Z řad mládeže prvenství patři Lucii Hladilové, která přečetla 7 knih. Na druhém místě je Eliška Nárožná s 6 přečtenými knihami.

V pátek 18. ledna 2019 byla knihovna uzavřena, neboť se knihovnice účastnila školení zaměřeného na nový knihovní systém Tritius. Školení probíhalo v Jevíčku v sále zámečku.