Rok 2011

Březen
Za přítomnosti starosty obce Zdeňka Dražila a knihovnic z Městské knihovny Jevíčko Stanislavy Kavanové a Pavly Konečné v pátek 4. 3. Vladimír Nárožný předal knihovnu Ladislavě Porketové. Obě knihovnice poděkovaly p. Nárožnému za jeho dosavadní práci v knihovně. Poté byla knihovna uzavřena. Fotografie knihovny před uzavřením.

Nová knihovnice prováděla kontrolu a řazení knih. Zbývající část knih, které nebyly zatím zaevidovány v systému Clavius, dopsala a zařadila. Do systému Výpůjček zavedla současné čtenáře. Beletrii v knihovně rozdělila na část pro děti a část pro dospělé. Vytřídila naučnou literaturu a označila ji dle MDT (mezinárodní desetinné třídění). Vzhledem k tomuto roztřídění bylo nutné si zapůjčit z kanceláře OÚ 3 skříňky. Také ze zasedací místnosti byly přesunuty 3 stoly a 11 židlí, aby měli návštěvníci knihovny studijní místa, která požaduje Standard knihovnických služeb.

Duben
Knihovna je znovu otevřena od 6. 4., fotografie zde. Změnila se půjčovní doba na středu od 14:30 do 16:30. Knihy se půjčují pomocí systému Clavius. Každý čtenář má svou průkazku s čárovým kódem. Taktéž všechny knihy mají čárový kód, který se snímá čtečkou kódů. Do knihovny je dovezeno 120 knih z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko.

Květen
Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka má od středy 12. 5. pro větší zájem čtenářů prodlouženou půjčovní dobu od 14:30 do 17:30.

Červenec
Od 1. července 2011 platí nový Knihovní řád, který schválilo obecní zastupitelstvo dne 15. 6. 2011. Nahrazuje Knihovní řád ze dne 28. 6. 2002. Pro děti do 15 let je k přihlášení za čtenáře knihovny potřebný písemný souhlas jednoho z rodičů. Ke stažení zde.

Září - říjen
Ve dnech 22. 9. - 24. 9. 2011 probíhalo VII. Celostátní setkání knihovníků na téma: Co venkovské knihovny umějí a mohou. Poprvé se tohoto setkání zúčastnila i naše knihovnice. Fotografie ze semináře v Protivanově najdete zde.

Koncem září podala knihovnice žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na modernizaci Místní lidové knihovny v Bělé u Jevíčka přes MAS MTJ. V říjnu byla knihovnice tuto dotaci obhájit. Poté byla žádost o dotaci komisí MAS MTJ doporučena na kraj ke schválení.

Listopad
Místní organizace ČČK společně s knihovnicí pořádala 23. 11. v knihovně besedu s preventistkou Policie ČR. Tohoto setkání se zúčastnil i zástupce BESIPU. Na besedě se občané mimo jiné dozvěděli, jak se bránit možným podvodům a krádežím. Zástupce BESIPu připomenul pravidla bezpečnosti na místních komunikacích, hlavně reflexní prvky na oděvech v zimním období. Na závěr předal účastníkům besedy užitečné dárky. Tato přednáška měla velikou návštěvnost nejen seniorů, ale i mládeže. Na fotografie se můžete podívat zde.

Ve středu 30. 11. se v místní knihovně uskutečnila prodejní nabídka vánočních balíčků kosmetiky Mary Kay. Kosmetička předvedla nové výrobky a hovořila o trendech v líčení. Bohužel tato akce neoslovila mnoho žen a dívek z naší vsi. Fotografie zde.

Prosinec
6. 12. byly dovezeny nové knihy z vyměnného fondu Městské knihovny Jevíčko. Koncem roku byla schválena dotace na modernizaci nábytku v knihovně ve výši 75 600 Kč. Realizovat se bude v létě 2012.

V průběhu roku bylo vypůjčeno 240 knih z výměnného fondu Městské knihovny Jevíčko. Obec zakoupila 18 nových knih, do fondu byly přijaty i darované knihy od občanů a knihy, které Městská knihovna Jevíčko vyřadila z důvodu nadbytečnosti. Fond se tak navýšil o 475 knih v literatuře dětské, naučné i beletrii.