Volby uskutečněné v knihovně
   
Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů 2012   Volba prezidenta ČR 2013   Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016
       
Volba prezidenta ČR 2018