Snížení stropu v knihovně 6/2021
Strop byl snížen závěsným systémem cca 70 m2 stropních podhledů z minerálních desek, jehož součástí je moderní a ekologické osvětlení z LED panelů.