O knihovně
Zřizovatelem Knihovny Bělá u Jevíčka (evidenční číslo 0540/2002) je obec Bělá u Jevíčka. Knihovna se nachází v přízemí budovy OÚ Bělá u Jevíčka. Od dubna 2011 je plně automatizovaná. Nejprve se knihy půjčovaly přes systém Clavius, ale v prosinci 2018 knihovna přešla na modernější a uživatelsky přívětivější knihovní systém Tritius.
Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb „VKIS“ je upraveno zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Ministerstvo kultury České republiky v návaznosti na tento zákon a v souladu se Státní kulturní politikou vydalo metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a provozovanými obcemi na území ČR.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem."
Jan Amos Komenský

Knihovnice
Ladislava Porketová

Půjčovní doba
Středa 14:30 - 17:00
Do knihovny je umožněn bezbariérový přístup.

Kontakty
  Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Jevíčko
  knihovna.belaujev@email.cz
  461 325 624 (dostupný v půjčovní době)
  461 325 674 (mimo půjčovní dobu)
  Knihovna Bělá u Jevíčka