O knihovně
Zřizovatelem Knihovny Bělá u Jevíčka (evidenční číslo 0540/2002) je obec Bělá u Jevíčka. Knihovna se nachází v přízemí budovy OÚ Bělá u Jevíčka. Od dubna 2011 je plně automatizovaná. Nejprve se knihy půjčovaly přes systém Clavius, ale v prosinci 2018 knihovna přešla na modernější a uživatelsky přívětivější knihovní systém Tritius.
Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb „VKIS“ je upraveno zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Ministerstvo kultury České republiky v návaznosti na tento zákon a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015 – 2020 vydalo metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a provozovanými obcemi na území ČR.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem."
Jan Amos Komenský

Informace
Knihovna Bělá u Jevíčka bude v pátek 18. září 2020 otevřená v nezvyklou dobu, a to od 15:30 - 17:30. Přijďte si vypůjčit větší zásobu knih, protože se na budově OÚ budou měnit okna. Poté budou v knihovně probíhat volby, takže další půjčovní doba bude až ve středu 7. října 2020 v obvyklou dobu. Před vstupem do knihovny si nezapomeňte dezinfikovat ruce a nasadit roušku.

Čtenářská výzva 2020
Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v roce 2020 dvacet knih podle předem daných témat (jednu knihu nelze použít pro splnění více témat).

Více informací o Čtenářské výzve 2020 naleznete na www.ctenarskavyzva.cz.

Na webu DatabazeKnih.cz si můžete snadno a přehledně evidovat průběh své výzvy (viz ukázka) a prohlížet stav a pokroky dalších čtenářů.


Knihovnice
Ladislava Porketová

Půjčovní doba
Středa 15:00 - 16:30
Pátek 17:00 - 18:30
Do knihovny je umožněn bezbariérový přístup.

Kontakty
  Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Jevíčko
  knihovna.belaujev@email.cz
  607-489-682 (ICQ není telefonní číslo)
  Knihovna Bělá u Jevíčka