O knihovně
Zřizovatelem Místní lidové knihovny v Bělé u Jevíčka (evidenční číslo 540) je obec Bělá u Jevíčka. Knihovna se nachází v přízemí budovy OÚ. Od dubna 2011 je plně automatizovaná, knihy se půjčují přes systém Clavius.
Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb „VKIS“ je upraveno zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Ministerstvo kultury České republiky v návaznosti na tento zákon a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015 – 2020 vydalo metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a provozovanými obcemi na území ČR.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem."
Jan Amos Komenský

Týden knihoven 2017
Od 2. 10. do 8. 10. 2017 probíhá 21. ročník celostátní akce Týden knihoven. Čtenář, který se v tomto týdnu přijde zaregistrovat do naší knihovny, získá registraci na rok zdarma.

Čtenářská výzva 2017
Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v roce 2017 dvacet knih podle předem daných témat (jednu knihu nelze použít pro splnění více témat).

Více informací o Čtenářské výzve 2017 naleznete na www.ctenarskavyzva.cz.

Na webu DatabazeKnih.cz si můžete snadno a přehledně evidovat průběh své výzvy (viz ukázka) a prohlížet stav a pokroky dalších čtenářů.Knihovnice
Ladislava Porketová

Půjčovní doba
Středa 15:00 - 16:30
Pátek 17:00 - 18:30
Do knihovny je umožněn bezbariérový přístup.

Kontakty
  Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Jevíčko
  knihovna.belaujev@email.cz
  607-489-682 (ICQ není telefonní číslo)